བར་སྣང་འཕྲིན་གྱི་ཕ་ོཉ།༼༣༡༧༨༽
2019.06.10 ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 53

མདོ་འཛིན་པ།  ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ། བསྟན་འཛིན།

ལྟ་སྐུལ་བ།   ལྷ་བརྟན།

                                                              སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་པ། རྣ་བྷ།