བར་སྣང་འཕྲིན་གྱི་ཕ་ོཉ།༼༣༡༨༤༽
2019.06.24 ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 55

མདོ་འཛིན་པ།  ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ། བསྟན་འཛིན།

ལྟ་སྐུལ་བ།   ལྷ་བརྟན།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་པ། རྣ་བྷ།