བར་སྣང་འཕྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ། ༼༣༡༨༧༽
2019.07.01 ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 4

སྐབས་འདིའི་ལེ་ཚན་གྱི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་མདོ་འཛིན་པ།   བསོད་ནམས་ལྷ་མོ།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ།  བསྟན་འཛིན།

ལྟ་སྐུལ་བ། ལྷ་བརྟན།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ།  རྣ་བྷ།