བར་སྣང་འཕྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ། ༼༣༢༡༧༽
2019.09.09 ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 39

རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།

 རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ། བསྟན་འཛིན།

ལྟ་སྐུལ་བ།  ཆོས་ཕྱུག་རྒྱལ།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་པ། རྣ་བྷ།