སྤེལ་དུས།2018.08.01 ཡོང་ཁུངས།
2
0

སློབ་གསོ་མཁས་བརྒྱའི་དཔྱད་གླེངཚན་པ་འདིའི་ནང་དུ༼ང་ཡི་དབྱར་གནང་འཚོ་བ་དང་གསབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ༽ཞེས་པའི་གླེང་གཞི་ཞིག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད། གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་གྲོགས་བསྟན་འཛིན་སྐྱབས་དང་བྲག་དཀར་རྫོང་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པ་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ། ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་གྲོགས་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་མི་རིགས་སློབ་འབྲིང་གཉིས་པའི་ད་ལོའི་མཐོ་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་ཀུན་དགའ་དོན་འགྲུབ་སོགས་ཡིན།

ལེ་ཚན་འདིའི་གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་གྲོགས་བསྟན་འཛིན་སྐྱབས།

སློབ་གྲོགས་བསྟན་འཛིན་སྐྱབས་སོགས་ཀྱིས་ཕ་ཡུལ་དུ་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་གསབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ

ལེ་ཚན་འདིའི་གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཞུན་ཧེ་རྫོང་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པ་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ།

སྨན་པ་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་སོགས་ཀྱིས་ཕ་ཡུལ་དུ་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་གསབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ

ལེ་ཚན་འདིའི་གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན་ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་གྲོགས་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ།

སློབ་གྲོགས་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་སོགས་ཀྱིས་ཕ་ཡུལ་དུ་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་གསབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ

ལེ་ཚན་འདིའི་གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་མི་རིགས་སློབ་འབྲིང་གཉིས་པའི་ད་ལོའི་མཐོ་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་ཀུན་དགའ་དོན་འགྲུབ།

སློབ་གྲོགས་ཀུན་དགའ་དོན་འགྲུབ་སོགས་ཀྱིས་ཕ་ཡུལ་དུ་སྒྲུབ་བཞིན་པའི་གསབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ

མདོ་འཛིན་པ། གནམ་སྐྱབས་རྒྱལ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། གནམ་སྐྱབས་རྒྱལ།
རྩོམ་འགན་པ། ཚེ་མགོན།
ལྟ་སྐུལ་བ། དབྱངས་ཅན།
སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། རྣ་བྷ།
རྒྱ་ཆེའི་ཉན་མཁན་རྣམ་པར་བསམ་འཆར་དང་རེ་བ་ཅི་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་འབྲེལ་གནས་འདི་དག་སྦྲེལ་རོགས།

ཁ་པར། 09716329322 13209737776

སྐད་འཕྲིན། njj169682

ཡིག་ཟམ། niansai@126.com


འོས་སྦྱོར།
  • གུང་ཁྲན་ཏང་གི་གསར་འགྱུར།
  • བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།
  • ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།
  • མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།
  • མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།
  • ཀྲུང་གོ་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།
  • བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
  • ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།
  • ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།
  • ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།