ལོ་སར་ཆེད་སྒྲིག་ལེ་ཚན། ༼ སློབ་གླིང་དགྱེས་པའི་འགྱུར་ཁུགས། ༽
2019.02.11 ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 959

ལེ་ཚན་འདི་ནི་མཚོ་སྔོན་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་གྱི་སློབ་རའི་འགྱུར་ཁུགས་ལེ་ཚན་གྱིས་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ས་མོ་ཕག་ལོའི་ལོ་སར་ལ་ཕུལ་བའི་ཆེད་སྒྲིག་ལེ་ཚན༼སློབ་གླིང་དགྱེས་པའི་འགྱུར་ཁུགས༽ཞེས་པ་ཡིན་ལ།  ལེ་ཚན་འདིའི་ནང་དུ་སྟོང་སྐོར་ཕྱུག་ལས་སྨན་པའི་ལས་རིགས་ལག་རྩལ་སློབ་གླིང་གི་སློབ་གྲོགས་ཚོས་བོད་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་ལོ་སར་རོལ་སྟངས་གཙོས་གླུ་དང་གླུ་དབྱངས། རྡུང་ལེན་དང་བཤད་པ་སོགས་ལོ་སར་གྱི་མཆོད་པ་གྱ་ནོམ་པ་ཞིག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།

སྟོང་སྐོར་ཕྱུག་ལས་སྨན་པའི་ལས་རིགས་ལག་རྩལ་སློབ་གླིང་གི་སློབ་གྲོགས་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲ་ལེན་ཁང་དུ་ལེ་ཚན་སྒྲ་ལེན་བཞིན་པ།

མདོ་འཛིན་པ། གནམ་སྐྱབས་རྒྱལ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། གནམ་སྐྱབས་རྒྱལ།

རྩོམ་འགན་པ། ཚེ་མགོན།

ལྟ་སྐུལ་བ། ལྷ་བརྟན།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། རྣ་བྷ།

རྒྱ་ཆེའི་ཉན་མཁན་རྣམ་པར་བསམ་འཆར་དང་རེ་བ་ཅི་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་འབྲེལ་གནས་འདི་དག་སྦྲེལ་རོགས།


ཁ་པར། 09716329322    13209737776


སྐད་འཕྲིན།  njj169682


ཡིག་ཟམ། niansai@126.com