བྱིས་པའི་དགའ་ཕྱོགས་སྐྱེད་སྲིང་དང་ནུས་པ་སྔོག་འདོན་བྱེད་དགོས།
2019.05.13 ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 1392

སློབ་གསོ་མཁས་བརྒྱའི་དཔྱད་གླེང་།】ཚན་པ་འདིའི་ནང་དུ་༼ བྱིས་པའི་དགའ་ཕྱོགས་སྐྱེད་སྲིང་དང་ནུས་པ་སྔོག་འདོན་བྱེད་དགོས༽ཞེས་པའི་གླེང་གཞི་ཞིག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་པ་དང་། གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན་ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཀླུ་ཆུ་རྫོང་མཚོ་ཉིན་གྲོང་བརྡལ་ལྟེ་གནས་སློབ་ཆུང་གི་སློབ་གཙོ་ཁྱི་གུ་ཐརཡིན།

ང་ཡི་ལང་ཚོའི་རྨི་ལམ།】ཚན་པ་འདིའི་ནང་དུ་སྒྲ་སྡུད་འགྲམ་གྱི་ཉན་མཁན་འགའ་རེ་ཞུགས་ནས་རང་རང་གི་དགའ་ཕྱོགས་དང་ཕུགས་བསམ་གླེང་ཡོད།

ལེ་ཚན་འདིའི་གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན། ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ཀླུ་ཆུ་རྫོང་མཚོ་ཉིན་གྲོང་བརྡལ་ལྟེ་གནས་སློབ་ཆུང་གི་སློབ་གཙོ་ཁྱི་གུ་ཐར།

མདོ་འཛིན་པ། གནམ་སྐྱབས་རྒྱལ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། གནམ་སྐྱབས་རྒྱལ།

རྩོམ་འགན་པ། ཚེ་མགོན།

ལྟ་སྐུལ་བ། ལྷ་བརྟན།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། རྣ་བྷ།

རྒྱ་ཆེའི་ཉན་མཁན་རྣམ་པར་བསམ་འཆར་དང་རེ་བ་ཅི་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་འབྲེལ་གནས་འདི་དག་སྦྲེལ་རོགས།


ཁ་པར། 09716329322    13209737776


སྐད་འཕྲིན།  njj169682


ཡིག་ཟམ། niansai@126.com