སློབ་རའི་འགྱུར་ཁུགས་སྐབས༼༢༤༠༦༽པ། ང་ཡི་དངོས་སྦྱོང་འཚོ་བ།
2019.06.03 ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 363

【སློབ་གསོ་མཁས་བརྒྱའི་དཔྱད་གླེང】གི་ནང་དུ་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་གྲོགས་ལྷ་རྒོད་སྐྱབས་དང་རྡོ་རྗེ་བསྟན་འཛིན་གཉིས་ལ་དངོས་སྦྱོང་སྐོར་གྱི་བཅར་འདྲི་བྱས་ཡོད།

【ངག་འཕྲིན་གཞོན་ནུའི་སེམས་སྒྲའི】ནང་དུ་བོད་ལྗོངས་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་བྱམས་སྐྱིད་སྒྲོལ་མས་སློབ་སྦྱོང་གི་འཚོ་བ་དང་སློབ་གྲྭ་རིམ་བརྒྱུད་ཀྱི་གོ་རིམ་ཁྲོད་ཀྱི་སེམས་ཚོར་ཁ་བརྡ་བྱས་ཡོད།

ལྷ་རྒོད་སྐྱབས།

རྡོ་རྗེ་བསྟན་འཛིན།

བྱམས་སྐྱིད་སྒྲོལ་མ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་མདོ་འཛིན་པ ། འཆི་མེད་སྒྲོལ་མ།

 རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ། ཚེ་མགོན།

ཁྲིད་གཏོང་བ། རྡོ་རྗེ་འཚོ།

ལྟ་སྐུལ་བ། ལྷ་བརྟན།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་པ། རྣ་བྷ།
རྒྱ་ཆེའི་ཉན་མཁན་ཚོས་ང་ཚོ་སློབ་རའི་འགྱུར་ཁུགས་ལེ་ཚན་དུ་གསར་འགྱུར་སྐུར་ནQQ 1834307929ནང་དུ་སྐུར་རྒྱུ་དང་རེ་བ་དང་བསམ་འཆར་ཅི་ཡོད་ལེ་ཚན་འདིའི་མཇུག་གི་དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་སར་འགོད་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།
གཞུང་ལས་ཁང་། 0971 6329322
སྦྲག་སྲིད་ཨང་གྲངས། 810008 青海省西宁市西关大街81号青海人民广播电台藏语频率<<青春风景线>>栏目