སློབ་རའི་འགྱུར་ཁུགས་སྐབས༼༢༤༡༢༽
2019.06.21 ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 575

【སློབ་གསོ་མཁས་བརྒྱའི་དཔྱད་གླེང་】གི་ནང་དུ་ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་གྲོགས་ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་དང་དབྱངས་ཅན་གཉིས་ཀྱིས་བརྩམས་པའིསྲིད་པའི་མེ་ཏོགཅེས་པའི་རྩོམ་དེབ་ངོ་སྤྲོད་དང་གསར་རྩོམ་གྱི་མོས་པ་དང་གྲུབ་འབྲས་གླེང་ཡོད།

【ང་ཡི་ལང་ཚོའི་རྨི་ལམ】གྱི་ནང་དུ་སློབ་གྲོགས་སྟག་ལྷ་སྐྱབས་ཀྱིས་རང་གི་དགའ་ཕྱོགས་དང་ཕུགས་བསམ་གླེང་ཡོད།

ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ།

དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ།

ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་དང་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ་གཉིས་ཀྱིས་བརྩམས་པའིསྲིད་པའི་མེ་ཏོགཅེས་པའི་དཔེ་དེབ།

སྟག་ལྷ་སྐྱབས།

རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་མདོ་འཛིན་པ ། འཆི་མེད་སྒྲོལ་མ། རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ། ཚེ་མགོན།

ཁྲིད་གཏོང་བ། བསམ་གྲུབ་འཚོ།

ལྟ་སྐུལ་བ། ལྷ་བརྟན།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་པ། རྣ་བྷ།
རྒྱ་ཆེའི་ཉན་མཁན་ཚོས་ང་ཚོ་སློབ་རའི་འགྱུར་ཁུགས་ལེ་ཚན་དུ་གསར་འགྱུར་སྐུར་ནQQ 1834307929ནང་དུ་སྐུར་རྒྱུ་དང་རེ་བ་དང་བསམ་འཆར་ཅི་ཡོད་ལེ་ཚན་འདིའི་མཇུག་གི་དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་སར་འགོད་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།
གཞུང་ལས་ཁང་། 0971 6329322
སྦྲག་སྲིད་ཨང་གྲངས། 810008 青海省西宁市西关大街81号青海人民广播电台藏语频率<<青春风景线>>栏目