སློབ་རའི་འགྱུར་ཁུགས།
2019.09.02 ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 728

【སློབ་རའི་གསར་འགྱུར་སྐུད་ལམ་】གྱི་ནང་དུ་གསར་འགོད་པ་བླ་མ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་རང་ས་གནས་ཀྱི་སློབ་གསོའི་གསར་འགྱུར་སྤེལ་ཡོད།

【ང་ཡི་ལང་ཚོའི་རྨི་ལམ】གྱི་ནང་དུ་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་གྱིས་སློབ་ཆེན་གྱི་འཚོ་བར་ཕྱིར་རྟོག་དང་ཨ་ཆེན་ལོ་ཙྰ་ལས་སྒོ་གསར་སྤེལ་བྱས་པའི་གོ་རིམ་མཉམ་སྤྱོད་བྱས་ཡོད།

ངལ་འཕྲིན་གཞོན་ནུའི་སེམས་སྒྲ】ཡི་ནང་དུ་ལྷོ་ནུབ་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་གྲོགས་ལྕགས་མོ་རྒྱལ་གྱིས་སློབ་ཆེན་གསར་ཞུགས་སློབ་མའི་དོ་སྣང་བྱ་ཡུལ་གཙོར་བཟུང་ནས་ཁ་བརྡ་བྱས་ཡོད།

གསར་འགོད་པ་བླ་མ་བཀྲ་ཤིས།

དགེ་རྒན་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་ཨ་མཆོག་ཡུལ་དུ་བརྡ་སྤྲོད་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་བཞིན་པ།

ཨ་མཆོག་ས་ཁུལ་གྱི་ཕུལ་བྱུང་སློབ་ཆེན་སློབ་མ་དང་དགེ་རྒན་ཕུལ་བྱུང་ཅན་ལ་གཟེངས་བསྟོད་རོགས་དངུལ་གནང་བཞིན་པ།

ཨ་ཆེན་རྒྱ་བོད་ལོ་ཙྰ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་མདོ་འཛིན་པ ། འཆི་མེད་སྒྲོལ་མ།
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ། ཚེ་མགོན།

ཁྲིད་གཏོང་བ།  རྡོ་རྗེ་འཚོ།

ལྟ་སྐུལ་བ། ཆོས་ཕྱུག་རྒྱལ།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་པ། རྣ་བྷ།
རྒྱ་ཆེའི་ཉན་མཁན་ཚོས་ང་ཚོ་སློབ་རའི་འགྱུར་ཁུགས་ལེ་ཚན་དུ་གསར་འགྱུར་སྐུར་ནQQ 1834307929ནང་དུ་སྐུར་རྒྱུ་དང་རེ་བ་དང་བསམ་འཆར་ཅི་ཡོད་ལེ་ཚན་འདིའི་མཇུག་གི་དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་སར་འགོད་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།
གཞུང་ལས་ཁང་། 0971 6329322
སྦྲག་སྲིད་ཨང་གྲངས། 810008 青海省西宁市西关大街81号青海人民广播电台藏语频率<<青春风景线>>栏目