སློབ་རའི་འགྱུར་ཁུགས་སྐབས《༢༢༨༢》པ། ཕ་མ་བཟའ་འཐོར་ལས་བྱིས་པའི་མདུན་ལམ་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ག་འདྲ་བཟོ་སྲིད། ཁག་དང་པོ།
2020.02.14 ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 0

སློབ་གསོ་མཁས་བརྒྱའི་དཔྱད་གླེང་།】ཚན་པ་འདིའི་ནང་དུ་༼ཕ་མ་བཟའ་འཐོར་ལས་བྱིས་པའི་མདུན་ལམ་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ག་འདྲ་བཟོ་སྲིད༽ཅེས་པའི་ཁག་དང་པོ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་པ་དང་། གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག་བྱིས་སྐྱོང་གླིང་དང་གཉན་ཐོག་བྱིས་སྐྱོང་གླིང་གཉིས་ཀྱི་སློབ་གཙོ་རླངས་ཚང་བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ་དང་། མགོ་ལོག་ཁུལ་རྟ་བྲག་དྭ་ཕྲུག་སློབ་གྲྭའི་སློབ་གཙོ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ་རྣམ་གཉིས་ཡིན། གཞན་ནད་དུག་འགོག་སྲུང་གི་རྒྱུན་ཤེས་འགའ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།

ང་ཡི་ལང་ཚོའི་རྨི་ལམ།】ཚན་པ་འདིའི་ནང་དུ་ལེ་ཚན་འདིའི་ཉན་མཁན་རེ་འགས་རང་ཉིད་ཆུང་དུས་ཀྱི་རྨི་ལམ་དང་ཕུགས་བསམ་གླེང་ཡོད།

ལེ་ཚན་འདིའི་གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག་བྱིས་སྐྱོང་གླིང་དང་གཉན་ཐོག་བྱིས་སྐྱོང་གླིང་གཉིས་ཀྱི་སློབ་གཙོ་རླངས་ཚང་བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ།

ལེ་ཚན་འདིའི་གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན་མགོ་ལོག་ཁུལ་རྟ་བྲག་དྭ་ཕྲུག་སློབ་གྲྭའི་སློབ་གཙོ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མ།


མདོ་འཛིན་པ། གནམ་སྐྱབས་རྒྱལ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། གནམ་སྐྱབས་རྒྱལ།

རྩོམ་འགན་པ། ཚེ་མགོན།

ལྟ་སྐུལ་བ། ལྷ་བརྟན།

སྤྱི་ལྟ་སྐུལ་བ། ཆོས་ཕྱུག་རྒྱལ།

རྒྱ་ཆེའི་ཉན་མཁན་རྣམ་པར་བསམ་འཆར་དང་རེ་བ་ཅི་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་འབྲེལ་གནས་འདི་དག་སྦྲེལ་རོགས།


ཁ་པར། 09716329322    13209737776


སྐད་འཕྲིན།  njj169682


ཡིག་ཟམ། niansai@126.com