སློབ་རའི་འགྱུར་ཁུགས་སྐབས༼༣༠༡༢༽པ། བྱིས་སྐྱོང་ཁང་སློབ་མགོ་རྩོམ་པའི་གྲ་སྒྲིག་དང་སྟ་གོན།
2020.05.11 ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 0

སློབ་གསོ་མཁས་བརྒྱའི་དཔྱད་གླེང་།】ཚན་པ་འདིའི་ནང་དུ༼ བྱིས་སྐྱོང་ཁང་སློབ་མགོ་རྩོམ་པའི་གྲ་སྒྲིག་དང་སྟ་གོན༽ཞེས་པའི་གླེང་གཞི་ཞིག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་པ་དང་། གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག་བྱིས་སྐྱོང་གླིང་དང་གཉན་ཐོག་བྱིས་སྐྱོང་གླིང་གི་འགོ་གཙོ་རླངས་ཚང་བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ་དང་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྩེ་ཁོག་རྫོང་བྱིས་སྐྱོང་ཁང་གི་འགོ་གཙོ་བཀའ་འབུམ་མཚོ། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཞིན་ཧེ་རྫོང་མཁར་ཤར་བྱིས་སྐྱོང་ཁང་གི་འགོ་གཙོ་ཀུན་བཟང་སྐྱིད་བཅས་ཡིན།


རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག་བྱིས་སྐྱོང་གླིང་དང་གཉན་ཐོག་བྱིས་སྐྱོང་གླིང་གཉིས་ཀྱིས་སློབ་མགོ་གསར་བ་རྩོམ་པར་གྲ་སྒྲིག་དང་སྟ་གོན་བྱེད་བཞིན་པ།

ལེ་ཚན་འདིའི་གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་སྐལ་བཟང་མེ་ཏོག་བྱིས་སྐྱོང་གླིང་དང་གཉན་ཐོག་བྱིས་སྐྱོང་གླིང་གཉིས་ཀྱི་འགོ་གཙོ་རླངས་ཚང་བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ།

རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྩེ་ཁོག་རྫོང་བྱིས་སྐྱོང་ཁང་གིས་སློབ་མགོ་གསར་བ་རྩོམ་པར་གྲ་སྒྲིག་དང་སྟ་གོན་བྱེད་བཞིན་པ།

ལེ་ཚན་འདིའི་གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྩེ་ཁོག་རྫོང་བྱིས་སྐྱོང་ཁང་གི་འགོ་གཙོ་བཀའ་འབུམ་མཚོ།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཞིན་ཧེ་རྫོང་མཁར་ཤར་བྱིས་སྐྱོང་ཁང་གིས་སློབ་མགོ་གསར་བ་རྩོམ་པར་གྲ་སྒྲིག་དང་སྟ་གོན་བྱེད་བཞིན་པ།

ལེ་ཚན་འདིའི་གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཞིན་ཧེ་རྫོང་མཁར་ཤར་བྱིས་སྐྱོང་ཁང་གི་འགོ་གཙོ་ཀུན་བཟང་སྐྱིད།


མདོ་འཛིན་པ། གནམ་སྐྱབས་རྒྱལ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། གནམ་སྐྱབས་རྒྱལ།

རྩོམ་འགན་པ། ཚེ་མགོན།

ལྟ་སྐུལ་བ། ལྷ་བརྟན།

སྤྱི་ལྟ་སྐུལ་བ། ཆོས་ཕྱུག་རྒྱལ།

རྒྱ་ཆེའི་ཉན་མཁན་རྣམ་པར་བསམ་འཆར་དང་རེ་བ་ཅི་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་འབྲེལ་གནས་འདི་དག་སྦྲེལ་རོགས།


ཁ་པར། 09716329322    13209737776


སྐད་འཕྲིན།  njj169682


ཡིག་ཟམ། niansai@126.com