སློབ་རའི་འགྱུར་ཁུགས་སྐབས༼༣༠༤༦༽
2020.09.07 ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 0

【སློབ་རའི་གསར་འགྱུར་སྐུད་ལམ】གྱི་ནང་དུ་དྲ་ལམ་གྱི་གསར་འགྱུར་ཞིག་སྒྲོག་འདོན་བྱས་ཡོད།

【ངག་འཕྲིན་གཞོན་ནུའི་སེམས་སྒྲ】ཡི་ནང་དུ་ཕལ་བའི་ཁྱིམ་གྱི་ཕལ་བ་མ་ཡིན་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅེས་པའི་གླེང་གཞི་ཁྲོད་ཨ་ཁུ་རྡོ་རྗེ་དོན་གྲུབ་ཚང་གི་བུ་མོ་ཏིང་འཛིན་སྐྱིད་དང་སྒྲོལ་དཀར་སྐྱིད་སྤུན་གཉིས་ཀྱི་སློབ་འགྲིམ་གོ་རིམ་དང་ད་ལོའི་གཡུར་དུ་ཟ་བའི་མཐོ་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་གླེང་ཡོད།

བུ་མོ་ཏིང་འཛིན་སྐྱིད།

བུ་མོ་སྒྲོལ་དཀར་སྐྱིད།

རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་མདོ་འཛིན་པ ། འཆི་མེད་སྒྲོལ་མ།

 རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ། ཚེ་མགོན།

ཁྲིད་གཏོང་བ།  བསམ་གྲུབ་འཚོ།

ལྟ་སྐུལ་བ། དབང་གྲགས་ཚེ་རིང་།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། ཆོས་ཕྱུག་རྒྱལ།
རྒྱ་ཆེའི་ཉན་མཁན་ཚོས་ང་ཚོ་སློབ་རའི་འགྱུར་ཁུགས་ལེ་ཚན་དུ་གསར་འགྱུར་སྐུར་ནQQ 1834307929ནང་དུ་སྐུར་རྒྱུ་དང་རེ་བ་དང་བསམ་འཆར་ཅི་ཡོད་ལེ་ཚན་འདིའི་མཇུག་གི་དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་སར་འགོད་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།
གཞུང་ལས་ཁང་། 0971 6329322
སྦྲག་སྲིད་ཨང་གྲངས། 810008 青海省西宁市西关大街81号青海人民广播电台藏语频率<<青春风景线>>栏目