སློབ་རའི་འགྱུར་ཁུགས༼༣༠༨༧༽
2020.12.23 ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 159

【ང་ཡི་ལང་ཚོའི་རྨི་ལམ】གྱི་ནང་དུ་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་དུ་སློབ་གཉེར་གནང་བཞིན་པའི་སློབ་གྲོགས་ཚེ་རིང་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་རང་གི་དགའ་ཕྱོགས་དང་ཕུགས་བསམ་གླེང་ཡོད།

【ངག་འཕྲིན་གཞོན་ནུའི་སེམས་སྒྲ】ཡི་ནང་དུ་ལྷུན་འགྲུབ་འཚོ་དང་ཡི་དམ་འཚོ་གཉིས་ཞུགས་ཏེ་ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་སྤྲོ་བ་དང་གྱེས་བྲལ་གྱི་གདུང་བ་གླེང་ཡོད།

ཚེ་རིང་བདེ་སྐྱིད།

ལྷུན་འགྲུབ་འཚོ།

ལྷུན་འགྲུབ་འཚོ་དང་ཡི་དམ་འཚོ་གཉིས་ཀྱི་མཉམ་པར།

གྲོགས་པོ་ཚོས་གཟུགས་ལྡན་རླུང་འཕྲིན་ལ་བལྟ་བསམ་ནAPP听见广播ཞེས་པ་འདི་ཕབ་ལེན་བྱོས་དང་མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་གྱི་ཐད་གཏོང་ལེ་ཚན་སོ་སོ་སྒྲ་གཟུགས་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ཐད་གཏོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

གཟུགས་ལྡན་གྱི་ལམ་ན་ཐད་གཏོང་བྱེད་བཞིན་པ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་མདོ་འཛིན་པ ། འཆི་མེད་སྒྲོལ་མ།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ། ཚེ་མགོན།

ཁྲིད་གཏོང་བ།  རྡོ་རྗེ་འཚོ།

ལྟ་སྐུལ་བ། དབང་གྲགས་ཚེ་རིང་།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། ཆོས་ཕྱུག་རྒྱལ།
རྒྱ་ཆེའི་ཉན་མཁན་ཚོས་ང་ཚོ་སློབ་རའི་འགྱུར་ཁུགས་ལེ་ཚན་དུ་རེ་བ་དང་བསམ་འཆར་ཅི་ཡོད་ལེ་ཚན་འདིའི་མཇུག་གི་དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་སར་འགོད་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།
གཞུང་ལས་ཁང་། 0971 6329322