སློབ་རའི་འགྱུར་ཁུགས་སྐབས༼༣༠༩༢༽
2021.01.04 ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 344

【སློབ་རའི་གསར་འགྱུར་སྐུད་ལམ】གྱི་ནང་དུ་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་རའི་གསར་འགོད་པ་རྟ་མགྲིན་ཚེ་རིང་གིས་རང་སློབ་གྲྭའི་གསར་འགྱུར་ཐད་བཤད་བྱས་ཡོད།

【ངག་འཕྲིན་གཞོན་ནུའི་སེམས་སྒྲ】ཡི་ནང་དུ་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་དུ་སློབ་གཉེར་བྱེད་བཞིན་པའི་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ཡིས་རང་གི་སེམས་གཏམ་བཤད་རྒྱུ་དང་ཞོར་ཏུ་ང་ཡི་ཨ་ཕྱི་སྒྲ་དབྱངས་ལགས་ཞེས་པའི་ལྷུག་རྩོམ་ཅིག་གྱེར་འདོན་བྱས་ཡོད།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གངས་ལྷ་མེ་ཏོག་ཚོགས་པའི་ལོ་མཇུག་གི་སྤྱི་སྡོམ་དང་བློར་འཛིན་འགྲན་སྡུར།

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་ཁུག་རྟ་ཚོགས་པས་གཙོ་སྒྲུབ་བྱས་པའི་༼སྐྱེ་ཁམས༽བརྗོད་གཞི་ཅན་གྱི་རྩོམ་ཡིག་འགྲན་སྡུར།


གྲོགས་པོ་ཚོས་གཟུགས་ལྡན་རླུང་འཕྲིན་ལ་བལྟ་བསམ་ནAPP听见广播ཞེས་པ་འདི་ཕབ་ལེན་བྱོས་དང་མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་གྱི་ཐད་གཏོང་ལེ་ཚན་སོ་སོ་སྒྲ་གཟུགས་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ཐད་གཏོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་མདོ་འཛིན་པ ། འཆི་མེད་སྒྲོལ་མ། 

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ། ཚེ་མགོན།

ཁྲིད་གཏོང་བ།  ཚེ་མགོན་རྒྱལ།

ལྟ་སྐུལ་བ། དབང་གྲགས་ཚེ་རིང་།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། ཆོས་ཕྱུག་རྒྱལ།
རྒྱ་ཆེའི་ཉན་མཁན་ཚོས་ང་ཚོ་སློབ་རའི་འགྱུར་ཁུགས་ལེ་ཚན་དུ་རེ་བ་དང་བསམ་འཆར་ཅི་ཡོད་ལེ་ཚན་འདིའི་མཇུག་གི་དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་སར་འགོད་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།
གཞུང་ལས་ཁང་། 0971 6329322