སློབ་རའི་འགྱུར་ཁུགས༼༣༠༩༨༽
2021.01.21 ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 0

【སློབ་གསོ་མཁས་བརྒྱའི་དཔྱད་གླེང】གི་ནང་དུ་རང་སྲུང་ལས་འགུལ་གྱི་སྐོར་ནས་བཅའ་ཁྲིམས་རྒྱུན་ཤེས་འགའ་ངོ་སྤྲོད་བྱོད་ལ།  ད་དུང་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཐུན་ཏེ་རྫོང་མི་རིགས་བཅའ་སྡོད་སློབ་ཆུང་གི་དགེ་རྒན་ནོར་བཟང་འཚོ་ཡིས་བྱིས་པའི་འབྲི་ཀློག་ཆུ་ཚད་མཐོར་འདེགས་དང་ནུས་པ་སྐྱེད་སྲིང་གི་སྐོར་ནས་ཁ་བརྡ་བྱས་ཡོད།

【ངག་འཕྲིན་གཞོན་ནུའི་སེམས་སྒྲ】ཡི་ནང་དུ་སློབ་གྲོགས་སྟག་ལྷ་ཐར་གྱིས་རང་གི་དགའ་ཕྱོགས་གླེང་ཡོད།

དགེ་རྒན་ནོར་བཟང་འཚོ།

སྟག་ལྷ་ཐར།

གྲོགས་པོ་ཚོས་གཟུགས་ལྡན་རླུང་འཕྲིན་ལ་བལྟ་བསམ་ནAPP听见广播ཞེས་པ་འདི་ཕབ་ལེན་བྱོས་དང་མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་གྱི་ཐད་གཏོང་ལེ་ཚན་སོ་སོ་སྒྲ་གཟུགས་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ཐད་གཏོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་མདོ་འཛིན་པ ། འཆི་མེད་སྒྲོལ་མ། 

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ། ཚེ་མགོན།

ཁྲིད་གཏོང་བ།  རྡོ་རྗེ་འཚོ།

ལྟ་སྐུལ་བ། དབྱངས་ཅན།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། ཆོས་ཕྱུག་རྒྱལ།
རྒྱ་ཆེའི་ཉན་མཁན་ཚོས་ང་ཚོ་སློབ་རའི་འགྱུར་ཁུགས་ལེ་ཚན་དུ་རེ་བ་དང་བསམ་འཆར་ཅི་ཡོད་ལེ་ཚན་འདིའི་མཇུག་གི་དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་སར་འགོད་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།
གཞུང་ལས་ཁང་། 0971 6329322