སློབ་རའི་འགྱུར་ཁུགས་ལེ་ཚན་གྱིས་བོད་རབ་རྒྱན་ལྕགས་མོ་གླང་ལོའི་ལོ་སར་ལ་ཕུལ་བའི་ཆེད་སྒྲིག་ལེ་ཚན།
2021.02.19 ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 0

སློབ་གསོ་མཁས་བརྒྱའི་དཔྱད་གླེང་།ཚན་པ་འདིའི་ནང་དུ་༼ ལོ་སར་རོལ་སྟངས་ཀྱི་འཕེལ་རྒུད་གླེང་བ༽ཞེས་པའི་གླེང་གཞི་ཞིག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་པ་དང་།  གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཐུན་ཏེ་རྫོང་རྫོང་རུ་བཅའ་སྡོད་སློབ་ཆུང་གི་སློབ་གཙོ་རྣམ་ཐར་རྒྱལ་ཡིན།

【ང་ཡི་ལང་ཚོའི་རྨི་ལམ།】ཚན་པ་འདིའི་ནང་དུ་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན། གླུ་བ་བསྟན་འཛིན་ཉི་མ་དང་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ཀླུ་ཆུ་རྫོང་བོད་རིགས་སློབ་འབྲིང་གི་དགེ་རྒན། རྡུང་ལེན་པ་ཚེ་དཔལ་སྐྱབས། ཟི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རྫོང་སྤྲོ་ཚིགས་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན། གླུ་མ་ཕུལ་བྱུང་སྒྲོལ་མ། མགོ་ལོག་ཁུལ་རྟ་བྲག་དྭ་ཕྲུག་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན། གླུ་མ་ཛམ་དཀར་སྐྱིད་བཅས་ཁ་པར་གྱི་སྐུད་ལམ་ལ་གདན་ཞུ་བྱས་ནས་ཚང་མར་ལོ་སར་གྱི་ཁ་གཡང་དང་གླུ་དང་གླུ་དབྱངས་ཀྱི་ལེགས་སྐྱེས་ཕུལ་ཡོད།

གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཐུན་ཏེ་རྫོང་རྫོང་རུ་བཅའ་སྡོད་སློབ་ཆུང་གི་སློབ་གཙོ་རྣམ་ཐར་རྒྱལ།

གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན་མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན། གླུ་བ་བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།

གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན་ཟི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རྫོང་སྤྲོ་ཚིགས་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན། གླུ་མ་ཕུལ་བྱུང་སྒྲོལ་མ།

གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ཀླུ་ཆུ་རྫོང་བོད་རིགས་སློབ་འབྲིང་གི་དགེ་རྒན། རྡུང་ལེན་པ་ཚེ་དཔལ་སྐྱབས།

གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན་མགོ་ལོག་ཁུལ་རྟ་བྲག་དྭ་ཕྲུག་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན། གླུ་མ་ཛམ་དཀར་སྐྱིད།

མདོ་འཛིན་པ། གནམ་སྐྱབས་རྒྱལ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། གནམ་སྐྱབས་རྒྱལ།

རྩོམ་འགན་པ། ཚེ་མགོན།

ལྟ་སྐུལ་བ། དབང་གྲགས་ཚེ་རིང་།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། ཆོས་ཕྱུག་རྒྱལ།

རྒྱ་ཆེའི་ཉན་མཁན་རྣམ་པར་བསམ་འཆར་དང་རེ་བ་ཅི་ཡོད་ན་གཤམ་གྱི་འབྲེལ་གནས་འདི་དག་སྦྲེལ་རོགས།

ཁ་པར། 09716329322    13209737776

སྐད་འཕྲིན།  njj169682

ཡིག་ཟམ། niansai@126.com