སློབ་རའི་འགྱུར་ཁུགས་ལོ་སར་ཆེད་སྒྲིག་ལེ་ཚན༼ལོ་སར་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང༽
2021.02.19 ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 0

ངེད་སློབ་རའི་འགྱུར་ཁུགས་ལེ་ཚན་གྱི༼ ལོ་སར་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང༽  ཞེས་པའི་ཆེད་སྒྲིག་ལེ་ཚན་དུ་ཚན་པ་གཉིས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་ལ། ཚན་པ་དང་པོ་བསམ་དོན་འགྲུབ་གླུ་ཡི་ནང་དུ་ཉན་མཁན་གྱི་ཁ་པར་སྣེ་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་དང་གཞན་སྐབས་བདུན་པའི་རྡུང་ལེན་འགྲན་སྡུར་ཁྲོད་ཀྱི་སློབ་མ་ཚོར་སྐུད་ལམ་སྦྲེལ་ཡོད།  ཚན་པ་གཉིས་པ་ལོ་གཡང་སྨོན་འདུན་རང་འཁྱིལ་གྱི་ནང་དུ་ཕན་ཚུན་ལ་འཚམས་འདྲིའི་ལེགས་སྐྱེས་བསྐུར་ཡོད། དེ་མིན་དགེ་རྒན་དང་སློབ་མ་རེ་གཉིས་ལ་སྐུད་ལམ་སྦྲེལ་ཏེ་ལོ་གསར་བའི་བྱ་བའི་འཆར་གཞི་དང་ཞོར་དུ་ཁ་མཚར་གཏམ་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ལེགས་སྐྱེས་ཕུལ་ཡོད།

དགེ་རྒན་ནོར་བཟང་འཚོ།

ཀླུ་མོ་ཕྱུག

གྲོགས་པོ་ཚོས་གཟུགས་ལྡན་རླུང་འཕྲིན་ལ་བལྟ་བསམ་ནAPP听见广播ཞེས་པ་འདི་ཕབ་ལེན་བྱོས་དང་མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་གྱི་ཐད་གཏོང་ལེ་ཚན་སོ་སོ་སྒྲ་གཟུགས་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ཐད་གཏོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་མདོ་འཛིན་པ ། འཆི་མེད་སྒྲོལ་མ་དང་རྟ་མགྲིན་སྐྱབས།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ། ཚེ་མགོན།

ཁྲིད་གཏོང་བ།  རྡོ་རྗེ་འཚོ།

ལྟ་སྐུལ་བ། དབང་གྲགས་ཚེ་རིང་།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། ཆོས་ཕྱུག་རྒྱལ།
རྒྱ་ཆེའི་ཉན་མཁན་ཚོས་ང་ཚོ་སློབ་རའི་འགྱུར་ཁུགས་ལེ་ཚན་དུ་རེ་བ་དང་བསམ་འཆར་ཅི་ཡོད་ལེ་ཚན་འདིའི་མཇུག་གི་དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་སར་འགོད་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།
གཞུང་ལས་ཁང་། 0971 6329322