སློབ་རའི་འགྱུར་ཁུགས་སྐབས༼༣༡༧༦༽
2021.10.08 ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 0

【སློབ་རའི་གསར་འགྱུར་སྐུད་ལམ】གྱི་ནང་དུ་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་སློབ་རའི་གསར་འགོད་པས་རང་སློབ་གྲྭའི་གསར་འགྱུར་ཐད་བཤད་བྱེད་རྒྱུ་དང་དྲ་ལམ་གྱི་གསར་འགྱུར་ཅིག་སྒྲོག་འདོན་བྱས་ཡོད།

【སློབ་གསོ་མཁས་བརྒྱའི་དཔྱད་གླེང་】གི་ནང་དུ་དགེ་རྒན་ལྷུན་འགྲུབ་གྱིས་བྲིས་པའི་༼སློབ་ཁྲིད་ཕྱིར་རྟོག་ལས་འཕྲོས་ཏེ་སློབ་ཁྲིད་གྲ་སྒྲིག་སྐོར་རོབ་ཙམ་གླེང་བ༽་ཞེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཅིག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།

གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་སྐབས་ཉེར་བདུན་པའི་ལུས་རྩལ་འགྲན་ཚོགས།

སློབ་རའི་གསར་འགོད་པ་ཚོགས་མཆོག

གྲོགས་པོ་ཚོས་གཟུགས་ལྡན་རླུང་འཕྲིན་ལ་བལྟ་བསམ་ནAPP听见广播ཞེས་པ་འདི་ཕབ་ལེན་བྱོས་དང་མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་གྱི་ཐད་གཏོང་ལེ་ཚན་སོ་སོ་སྒྲ་གཟུགས་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ཐད་གཏོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་མདོ་འཛིན་པ ། འཆི་མེད་སྒྲོལ་མ། 

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ། ཚེ་མགོན།

ཁྲིད་གཏོང་བ།  རྡོ་རྗེ་མཚོ།

ལྟ་སྐུལ་བ། དབང་གྲགས་ཚེ་རིང་།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། ཆོས་ཕྱུག་རྒྱལ།
རྒྱ་ཆེའི་ཉན་མཁན་ཚོས་ང་ཚོ་སློབ་རའི་འགྱུར་ཁུགས་ལེ་ཚན་དུ་རེ་བ་དང་བསམ་འཆར་ཅི་ཡོད་ལེ་ཚན་འདིའི་མཇུག་གི་དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་སར་འགོད་པར་དགའ་བསུ་ཞུ།
གཞུང་ལས་ཁང་། 0971 6329322