མཆིན་ནད་ལྡེམ་བུའི་རྟགས་དང་བཅོས་ཐབས་སྐོར།
2019.11.04 ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 0

གདན་ཞུའི་སྨན་པ། ཞིང་ཆེན་སྨན་ཁང་གཉིས་པའི་མཆིན་མཁྲིས་ཚན་ཁག་གི་སྨན་པ་གདུགས་དཀར་བཀྲ་ཤིས།

ལེ་ཚན་མདོ་འཛིན་པ་དང་རྩོམ་སྒྲིག་པ། འབྲུག་མོ། 
རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། ཨ་བརྟན་རྒྱལ། 
ལྟ་སྐུལ་བ། ལྷ་བརྟན། 
སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། ཆོས་ཕྱུག་རྒྱལ།