སྤྲེའུ་དྲག་རྩལ།

169
ལེའུ་འདེམས་པ།
0
0
འོས་སྦྱོར་ལེ་ཚན།

སྤྲེའུ་དྲག་རྩལ།

ལེའུ 1 ཡོད།
0
2021.07.20

དཔའ་བོའི་གཟི་ཉམས།

ལེའུ 1 ཡོད།
0
2021.07.20

འཆི་ཕོད་རུ་ཁག

ལེའུ 1 ཡོད།
0
2021.07.20
 • རྔ་བའི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་པོ་དྲ་བ།
 • གུང་ཁྲན་ཏང་གི་གསར་འགྱུར།
 • བོད་ཀྱི་རིག་མཛོད།
 • ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་དྲ་བ།
 • མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བ།
 • ཀྲུང་གོ་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།
 • བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།
 • ཁམས་པའི་བརྙན་འཕྲིན།
 • ནོར་ནོར་བརྙན་འཕྲིན།
 • ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།