མཚོ་ཆེན་གྱི་ཕ་ས་མཚོ་སྔོན།
མཚོ་ཆེན་གྱི་ཕ་ས་མཚོ་སྔོན། ལེའུ་གསུམ་པ། འཇིག་རྟེན།
མཚོ་ཆེན་གྱི་ཕ་ས་མཚོ་སྔོན། ལེའུ་གཉིས་པ། གཞིས་ཁྱིམ།
མཚོ་ཆེན་གྱི་ཕ་ས་མཚོ་སྔོན། ལེའུ་དང་པོ། སྐྱེ་འགྲོ།