ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། བློན་ཆེན་མགར་སྟོན་བཙན་ཡུལ་སྲུང་དང་ཤིང་སྡོང་གི་གཏམ་རྒྱུད།
2019.01.25 ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 347

ཅོ་ཀའི་དྲུག་འགྱུར།】ཚན་པ་འདིའི་ནང་དུ《གནམ་ལོ་གསར་བ》ཞེས་དང་《ང་དང་བྱེའུ་ཆུང་ཆུང་ 》ཞེས་པའི་བྱིས་གླུ་གཉིས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།

ཐོས་པ་དགའ་སྐྱེད།】ཚན་པ་འདིའི་ནང་དུ་སྟོན་བཤད་ཅིག་དང་《རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ》ཞེས་པའི་གནའ་གཏམ་ཞིག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།

རིག་པའི་སྐར་ཁུང་།】ཚན་འདིའི་ནང་དུ་འཛམ་གླིང་གི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ངོ་སྤྲོད་ལས《སྤུར་རྒྱལ་བོད་ལ་མཛད་རྗེ་ཆེ་བའི་བློན་ཆེན་མགར་སྟོན་བཙན་ཡུལ་སྲུང་།》ཞེས་པ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་ལ། ད་དུང་ཆུང་འབྲིང་སློབ་མའི་ལེགས་རྩོམ་གཅེས་བསྡུས་ལས《ཤིང་སྡོང་གི་གཏམ་རྒྱུད》ཅེས་པའི་ལྷུག་རྩོམ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད། དེ་མིན་ན་ཆུང་གི་རྒྱུན་ཤེས་ལས་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་མཚོན་གྱི་རི་མོ་འགའ་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།  བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ།

མདོ་འཛིན་པ།  བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ།

རྩོམ་འགན་པ། ཚེ་མགོན།

ལྟ་སྐུལ་བ། ཆོས་ཕྱུག་རྒྱལ།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། རྣ་བྷ།

གསན་མཁན་ལྷན་རྒྱས་ལ་བསམ་འཆར་དང་རེ་བ་ཅི་ཡོད་གཤམ་གྱི་འབྲེལ་གནས་བརྒྱུད་དེ་བརྗོད་ཆོག །
ཁ་པར། 09716329322 15202581289
སྐད་འཕྲིན། boyutb
ཡིག་ཟམ། 824136958@qq.com