ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། བློན་ཆེན་མགར་སྟོན་བཙན་ཡུལ་སྲུང་དང་ཤིང་སྡོང་གི་གཏམ་རྒྱུད།
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ།༤༣༤
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། ༤༣༣
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། ༤༣༢
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། ལོ་སར་སྐབས་སུ་མཉམ་འཇོག་བྱ་དགོས་པའི་དོན་དག་འགའ།
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། ༼༤༣༠༽
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ༼༤༢༨༽ཉིན་མཐའ་སློབ་ཆུང་དང་པོ་ནས་བསྡུས་བའི་བྱིས་པའི་གནའ་གཏམ་འགྲན་བསྡུར་ཁག་དང་པོ།
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ༼༤༢༧༽ནུབ་མཚོ་མི་རིགས་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭའི་བྱིས་པའི་གནའ་གཏམ་འགྲན་བསྡུར་ཁག་གསུམ་པ།
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ༼༤༢༦༽ནུབ་མཚོ་མི་རིགས་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭའི་བྱིས་པའི་གནའ་གཏམ་འགྲན་བསྡུར་ཁག་དང་པོ།
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ༼༤༢༧༽ནུབ་མཚོ་མི་རིགས་བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭའི་བྱིས་པའི་གནའ་གཏམ་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ཁག་གཉིས་པ།
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ།༤༢༥
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། ༤༢༤
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ།༤༢༥
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། དམངས་ཁྲོད་མཚར་གཏམ་གྱི་རྩོམ་པ་པོ་མཱ་ཁི་ཐོའུ་ཝུན།
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། རྐུབ་སྟེགས་འཁོར་ལོའི་སྟེང་གི་ཚན་རིག་པ་ཧོ་ཅིན།
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། གཞན་གྱི་རོགས་རམ་ལ་གང་འདོད་དུ་དོགས་པ་ཟ་མི་རུང་།
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། གཟའ་ལྷག་པའི་ཆེད་སྒྲིག་ལེ་ཚན།
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། གཟའ་ལྷག་པའི་ཆེད་སྒྲིག་ལེ་ཚན།
ཤོང་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་འགྲིམ་འགྲུལ་དོན་རྐྱེན།
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། ༤༡༧
1234ཞོལ་ངོས།མཇུག་ངོས།