ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། ཨ་མའི་ནོར་བུ་དང་ལེགས་སྐྱེས་ཆུང་ཆུང་། ཁག་དང་པོ།
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། བྲག་དཀར་ཆ་ཚང་སློབ་ཆུང་གི་གནའ་གཏམ་འགྲན་བསྡུར། ཁག་གསུམ་པ།
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། ཞིན་ཧེ་རྫོང་ཆ་ཚང་སློབ་ཆུང་གི་གནའ་གཏམ་འགྲན་བསྡུར། ཁག་གཉིས་པ།
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། སུམ་མདོ་གྲོང་རྡལ་གྱི་བོད་ཀྱི་བྱིས་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་བྱེད་སྒོའི་སྐབས་གཉིས་པའི་འགྲན་བསྡུར།
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ།ང་ཚོའི་སོ།
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། དཀའ་ཉེན་གྱི་རིན་ཐང་།
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། རྒྱལ་སྤྱིའི་དྲུག་གཅིག་བྱིས་པའི་དུས་ཆེན་གྱི་ཆེད་སྒྲིག་ལེ་ཚན།
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། བྲག་དཀར་ཆ་ཚང་སློབ་ཆུང་གི་གནའ་གཏམ་འགྲན་བསྡུར། ཁག་དང་པོ།
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ།ཨ་བོ་བྱིའུ་ཆུང་ཡིག་རིས་ཀློག་དེབ་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་པ།
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། བྲག་དཀར་རྫོང་གི་གནའ་གཏམ་འགྲན་བསྡུར། ཁག་དྲུག་པ།
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། བྲག་དཀར་རྫོང་གི་གནའ་གཏམ་འགྲན་བསྡུར། ཁག་ལྔ་བ།
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ།གངས་ཅན་བྱིས་གླུ་གངས་ཅན་ཁ་བའི་ཡུལ་ལ་བལྟམས།
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ།དྲང་བདེན་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་ནི་གཞལ་མཐའ་བྲལ་བ་ཞིག་ཡིན།
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། ཞིན་ཧེ་རྫོང་གི་གནའ་གཏམ་འགྲན་བསྡུར། ཁག་བཞི་བ།
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། བྲག་དཀར་རྫོང་གི་གནའ་གཏམ་འགྲན་བསྡུར། ཁག་གསུམ་པ།
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། བྲག་དཀར་རྗོང་གི་གནའ་གཏམ་འགྲན་བསྡུར། ཁག་གཉིས་པ།
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། བྲག་དཀར་རྫང་གི་གནའ་གཏམ་འགྲན་བསྡུར། ཁག་དང་པོ།།
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། ཞིན་ཧེ་རྫོང་མི་རིགས་བཅའ་སྡོད་སློབ་ཆུང་དང་པོའི་སློབ་རའི་དམངས་གླུ་འགྲན་བསྡུར་སྐབས་ལྔ་བ།
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ།ཁྲི་ཀ་རྫོང་མི་རིགས་བཅའ་སྡོད་སློབ་ཆུང་གིས་འཛམ་གླིང་དཔེ་ཀློག་ཉིན་མོ་བསུས་པ།
ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། འཛམ་གླིང་སའི་གོ་ལའི་ཉིན་མོ་ནི་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན།
1234ཞོལ་ངོས།མཇུག་ངོས།