ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། ༼༤༣༤༽
2019.03.14 ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 0

ཐེངས་འདིའིན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལལེ་ཚན་ནང་ལེ་ཚན་རྩོམ་སྒྲིག་ཚོ་ཆུང་མཚོ་ནུབ་སོག་རིགས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཐེམ་ཆེན་རྫོང་མི་རིགས་བཅའ་སྡོད་སློབ་ཆུང་དུ་སོང་སྟེ་སློབ་གྲྭ་དེ་གའི་སློབ་གྲོགས་ཆུང་ཆུང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ལེ་ཚན་འདིའི་ཚན་པ་རེ་རེར་ཞུགས་ཏེ་རྩེད་འཇོར་རོལ་བའི་ཚུལ་སྒྲ་བླངས་པ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།

རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་མདོ་འཛིན་པ། ནོར་བུ་མཚོ།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ། ཚེ་མགོན།

ལྟ་སྐུལ་བ། ལྷ་བརྟན།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། རྣ་བྷ།