ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། སུམ་མདོ་གྲོང་རྡལ་གྱི་བོད་ཀྱི་བྱིས་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་བྱེད་སྒོའི་སྐབས་གཉིས་པའི་འགྲན་བསྡུར།
2019.06.10 ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 905

ཐེངས་འདིའི《ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ》གྱི་ཐད་གཏོང་ལེ་ཚན་ནང《ཐོས་པ་དགའ་སྐྱེད》དང《སྲིད་པའི་རྩེད་ར།》 《རིག་པའི་སྐར་ཁུང་》བཅས་ཀྱི་ཚན་པ་ཆུང་ངུ་དག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་ལ། 《ཐོས་པ་དགའ་སྐྱེད》ཀྱི་ནང་དུ་ཀོས་ནན་རྫོང་སུམ་མདོ་གྲོང་རྡལ་བོད་ཀྱི་བྱིས་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་བྱེད་སྒོ་སྐབས་གཉིས་པའི་འགྲན་བསྡུར་ཁྲོད་ཞུགས་མཁན་གྱི་གྲོགས་པོ་ཆུང་ཆུང་ཚོ་སྐུད་ལམ་དུ་བསུས་ནས་རིགས་མི་འདྲ་བའི་བཤད་པ་བརྒྱུད་ནས་སློབ་གཙོ་གཞོན་པ་གནམ་བྱམས་རྒྱལ་ལགས་ནས་བོད་ཀྱི་དམངས་ཁྲོད་བཤད་པའི་སྐོར་གྱི་ཤེས་བྱ་ཐུང་ངུ་ཞིག་ངོ་སྤྲོད་དང་། སྲིད་པའི་རྩེད་རའིནང་བོད་འཇིག་འདེད་ཚུལ་ངོ་སྤྲོད། རིག་པའི་སྐར་ཁུང་གི་ནང་དུ་ཕན་ཚུན་ལ་ཁེད་དྲིས་ནས་རིག་པའི་རྩེད་འཇོར་རོལ་ཡོད།

                              འགྲན་བསྡུར་ཁྲོད་བཤད་པ་བཤད་མཁན་གྱི་གྲོགས་པོ་ཆུང་ཆུང་ཚོ།

འགྲན་བསྡུར་ཁྲོད་བོད་འཇིག་འདེད་མཁན་གྱི་གྲོགས་པོ་ཆུང་ཆུང་ཚོ།

སུམ་མདོ་གྲོང་རྡལ་བཅའ་སྡོད་སློབ་ཆུང་གི་སློབ་སྔོན་སློབ་གསོའི་ཆེད་བསྐོས་སློབ་གཙོ་གཞོན་པ་གནམ་བྱམས་རྒྱལ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་མདོ་འཛིན་པ། ནོར་བུ་མཚོ།

རྩོམ་སྒྲིག་འགན་ཁུར་བ། ཚེ་མགོན།

ལྟ་སྐུལ་བ། ལྷ་བརྟན།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། རྣ་བྷ།