ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། མི་སྐྱིད་དང་གྱི་ལིང་བདུན།
2019.08.21 ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 0

ཅོ་ཀའི་དྲུག་འགྱུར།】དུ་བྱིས་གླུ་གཉིས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།【ཐོས་པ་དགའ་སྐྱེད།】དུ《མི་སྐྱིད་དང་གྱི་ལིང་བདུན》ཞེས་པའི་གནའ་གཏམ་ཞིག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།【རིག་པའི་སྐར་ཁུང་།】གི་འཛམ་གླིང་གི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ངོ་སྤྲོད་དུ《ཡོ་རོབ་གླིང་གི་རྨོངས་སེལ་བྱ་འགུལ་དུས་མཇུག་གི་རླབས་ཆེ་བའི་རྩོམ་པ་པོ་ཀོ་ཏི》ལགས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད།  སློབ་ཆུང་སློབ་མའི་རྒྱུན་ཤེས་སུ“བྱིས་པའི་བདེ་ཐང་གི་ཆེད་དུ་འཛེམ་དགོས་པ་བདུན”ཞེས་པ་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།  བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ།

མདོ་འཛིན་པ།  བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ།

ཁྲིད་གཏོང་བ། རིག་འཛིན་སྒྲོལ་མ།

རྩོམ་འགན་པ། ཚེ་མགོན།

ལྟ་སྐུལ་བ། ལྷ་བརྟན།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། རྣ་བྷ།

གསན་མཁན་ལྷན་རྒྱས་ལ་བསམ་འཆར་དང་རེ་བ་ཅི་ཡོད་གཤམ་གྱི་འབྲེལ་གནས་བརྒྱུད་དེ་བརྗོད་ཆོག །
ཁ་པར། 09716329322 15202581289
སྐད་འཕྲིན། boyutb
ཡིག་ཟམ། 824136958@qq.com