ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ། ༼ཆོས་རྒྱལ་ནོར་བཟང༽༡
2019.09.10 ཁུངས། ཀློག་གྲངས། 37

ཐེངས་འདིའི་ན་ཆུང་བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ་ལེ་ཚན་ཁྲོདརིག་པའི་སྐར་ཁུང】【ཐོས་པ་དགའ་སྐྱེདདངཅོ་ཀའི་དྲུག་འགྱུརཀྱི་ཚན་པ་གསུམ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་ལ། ཚན་པ་རེ་རེའི་ནང་དོན་ལ།

རིག་པའི་སྐར་ཁུངཚན་པ་འདིའི་ནང་དུ ༼བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་༽ཞེས་པའི་ཤེས་བྱ་ཞིག་ངོ་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

ཐོས་པ་དགའ་སྐྱེདཚན་པ་འདིའི་ནང་དུ༼བུ་ཆུང་ཞིག་གི་གཏམ་རྒྱུད༽ཅེས་པའི་གནའ་གཏམ་་ཞིག་དང་བཤད་པ་ཞིག་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།

【ཅོ་ཀའི་དྲུག་འགྱུར】ཚན་པ་འདིའི་ནང་དུ༼ཀ་ཁ་ག་ངའི་གླུ༽དང༼བྱིས་པའི་བློ་སྣ༽སོགས་བྱིས་གླུ་སྙན་མོ་འགའ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།  རྟ་མགྲིན་འཚོ།

མདོ་འཛིན་པ།  རྟ་མགྲིན་འཚོ།

ཁྲིད་གཏོང་བ། བསམ་འགྲུབ་མཚོ།

རྩོམ་འགན་པ། ཚེ་མགོན།

ལྟ་སྐུལ་བ། དབྱངས་ཅན།

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། རྣ་བྷ།

གསན་མཁན་ལྷན་རྒྱས་ལ་བསམ་འཆར་དང་རེ་བ་ཅི་ཡོད་གཤམ་གྱི་འབྲེལ་གནས་བརྒྱུད་དེ་བརྗོད་ཆོག །
ཁ་པར། 09716329322 13909704424
སྐད་འཕྲིན། DZC0547
ཡིག་ཟམ། 2870659807@qq.com